เกมออลไลwyFire – เมื่อน้องดรอยด์กับน้องไอรักกัน ก็ส่งไฟล์หากันได้

เกมออลไลwyFire – เมื่อน้องดรอยด์กับน้องไอรักกัน ก็ส่งไฟล์หากันได้

wyFire เมื่อน้องดรอยด์กับน้องไอรักกัน ก็ส่งไฟล์หากันได้【เกมออลไล】:หลายคนคงมีปัญหาในการรับส่งไฟล์ ระ