ตำแหน่งของคุณ Home ราชสำนัก

นายอำเภอสามโก้เยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำคลองระบายน้ำสุพรรณ3

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอสามโก้พร้อมด้วยนายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ เดินทางไปเยี่ยมประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบายน้ำ จากคลองระบาย สุพรรณ 3 บริเวณท้ายประตูระบายน้ำบางเดื่อ พื้นที่ ม.3 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จำนวน 5 หลังคาเรือน พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้ง 5 ครัวเรือน โดยได้มอบหมายให้ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอสามโก้ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลสามโก้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหา และการให้ความช่วยเหลือต่อไปขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง(ชัยนาท) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มารระบายน้ำอยู่ที่ 2000ลบ.เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.41 เมตร ท้ายเขื่อน 14.21 เมตร ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำเจ้าพระยาที่สถานีชลมาตร C7A สำนักชลประทานที่ 12 หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ 7.28 เมตร/รทก.(รทก.-ระดับน้ำทะเลปานกลาง)จากระดับตลิ่ง 10 เมตร/รทก.น้ำไหลผ่าน 1823 ลบ.เมตร/วินาทีและมีทีท่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางจังหวัดอ่างทองประกาศเตือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งแล้ว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม