ตำแหน่งของคุณ Home

‘กรุงไทย’ผนึก‘สจล.’พัฒนานวัตกรรมการแพทย์สร้างความยั่งยืนให้สังคม

“กรุงไทย” ผนึก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.)” ผลักดันโรงพยาบาลเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจร (Innovative Hospital) เพื่อคนไทยทุกคนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันยังรุนแรงและขยายวงกว้าง จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล จึงเร่งช่วยเหลือทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย จับมือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง (สจล.) สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ผลักดันศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์แบบครบวงจร(Innovative Hospital) เพื่อคนไทยทุกคน โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับ สจล. มุ่งหวังพัฒนาสาธารณสุขของประเทศในระยะยาว ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยนอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อบรรเทาการระบาดของโควิด-19 และรองรับวิกฤติสุขภาพในอนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยไปพร้อมๆ กับการพัฒนา นวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาลในอนาคตสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของ สจล. จะนำระบบเอไอ , เทคโนโลยี Internet of Things , ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงมาใช้เป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมาได้พัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 รองรับการแพทย์ทางไกลที่หลากหลาย ประกอบด้วย 1.ชุด PAPR ใช้สวมใส่แทนชุด PPE สามารถซักและนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง 2.หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ฉายแสง UVC สำหรับฆ่าเชื้อ สามารถนำทางและหลบวิ่งกีดขวางอัตโนมัติ3.เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ใช้ฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ด้วยระบบโอโซน 4. ตู้อบเชื้อความดันบวกสำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ต่อการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วย 5.ตู้อบเชื้อความดันลบมีระบบฆ่าเชื้อโรคภายในตู้ ป้องกันและควบคุมเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอก 6.รถตู้ตรวจเชื้อสะดวกต่อการเดินทางเข้าตรวจและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุก รองรับการตรวจได้ถึงวันละ 100 คน7.เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow สำหรับจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนให้ผู้ป่วยวิกฤติ โดยมีราคาถูกกว่าการนำเข้า 3-4 เท่า 8.เครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน ใช้งานง่ายและขนาดเล็ก เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยเร่งด่วน และ9. เครื่องช่วยหายใจ (KNIN X) ควบคุมการใช้งานง่ายและรองรับหลายโหมดการทำงาน โดยที่ผ่านมาส่งมอบนวัตกรรมไปแล้ว 1,133 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล และหน่วยงานรัฐ จำนวน 427 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยพร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินแบบครบวงจรผ่าน Krungthai Digital Platform วางระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital และเชื่อมต่อระบบเฮลธ์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเตม เช็กสิทธิและส่งเบิกเคลมไปยังหน่วยงานต่างๆ และบริการเฮลธ์ วอลเลท บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบและจองใช้สิทธิด้านสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งมีระบบอี-โดเนชั่น เพื่อช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล ธนาคารกรุงไทย ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยนำกรอบการดำเนินงานเข้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการพัฒนาสุขภาพของของสิ่งมีชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ“ธนาคารยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าประชาชน ครอบคลุม 5 อีโคซิสเตม คือ การบริการของภาครัฐ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน เพื่อยกระดับบริการของภาครัฐให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การชำระเงิน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน ระบบปิด และระบบเปิด โดยสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาใช้งาน เป็นเครื่องมือและกลไกหลักของภาครัฐส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆ ไปสู่ประชาชน กลุ่มระบบขนส่ง มุ่งอำนวยความสะดวก เรื่องระบบการชำระเงินให้กับรถขนส่งมวลชน และกลุ่มสถาบันการศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำโครงการ Smart University พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด ตามพันธกิจกรุงไทย เคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน” #กรุงไทย #Krungthai #กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน #SustainableBanking #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร #สจล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow