ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์4เล่มแนวทางศธ.พัฒนาการสอนเด็ก-เยาวชน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการเข้าพิธีรับพระราชทานหนังสือ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือประวัติศาสตร์ให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 เล่ม ประกอบด้วยเอกสาร “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History HI5921)” โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯหนังสือ “สายธารแห่งประวัติวิทยา” (รวมบทพระราชนิพนธ์คำสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)หนังสือ “จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด” (เผยข้อมูลใหม่ทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NARA)หนังสือ “เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส” (การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติ และสร้างทหารอาชีพ)ทั้งนี้ ศธ.จะน้อมนำหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง 4 เล่ม ไปเป็นแนวทางสู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม