ตำแหน่งของคุณ Home การศึกษา

โควิดป่วยหนัก-โคม่าคงที่ตายยังสูงยอดติดเชื้อรวมATKลดลง1.3หมื่นคน

ย้ำประชาชนยังคงต้องเข้มงวดมาตรการดูแลตนเอง แม้ตัวเลขหลายส่วนลดลง ซึ่งภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราการติดเชื้อลดตัวลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่พบเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่พบเสียชีวิตสูงสุด การติดเชื้อใหม่ใน 71 จังหวัด พบป่วย 7,348 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 3,859 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 2,455 ราย ตายสูงสุด 51 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,252 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท. 11,235 ราย มาจากต่างประเทศ 17 ราย ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย รักษาหาย 13,695 ราย ยังรักษาอยู่ 129,071 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,464 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 753 ราย วันที่ 22 ก.ย.2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 11,252 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 11,235 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 9,816 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 1,391 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 28 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 17 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,511,357 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 2,062 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 13,314 รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 141 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 15,753 ราย หายป่วยอีก 13,695 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,366,752 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 129,071 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.41,088 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 87,983 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,464 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 753 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 141 ราย เป็นเพศชาย 76 ราย เพศหญิง 65 ราย อายุ 21-99 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 51 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 137 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 57 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 3 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 75 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม