ตำแหน่งของคุณ Home อาชญากรรม

ผู้ถือหุ้นOTOไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนต์ฟรี

ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ คณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม กรรมการบริหารบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) ร่วมถ่ายภาพภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (OTO-W1) จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ OTO-W1 ซึ่งมีอายุ 3 ปี ราคาใช้สิทธิ 3 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม