ตำแหน่งของคุณ Home เทคโนโลยี

อย่าพลาด!!!ม.เกษตรฯเปิดเสวนาจับตาพื้นที่เสี่ยงพร้อมมาตรการเตรียมรับมือ“น้ำท่วม”ประเทศไทย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักใน 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี แม่ฮ่องสอน และปราจีนบุรี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 9 หมู่บ้าน ซึ่งในเบื้องต้นมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ประเมินความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนแล้ว นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง “พายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) เตือนภัยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกด้วย

นอกจากนี้ จากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ซึ่งครอบคลุมย่านชุมชน นิคมอุตสาหกรรม และสถานศึกษาเกิดน้ำท่วม ส่งผลให้เกิดความกังวลในประเด็นน้ำท่วมในปี 2564 ว่าจะมีผลกระทบระดับใด และ ประชาชนควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการวิชาการ จึงเปิดพื้นที่เป็นเวทีกลางสำหรับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงอุทกภัยพร้อมมาตรการเตรียมรับมือน้ำท่วมของประเทศไทยในปี 2564 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30–16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom , Facebook : สถานีวิทยุ มก. , You Tube : kuradio thailand และถ่ายทอดวิทยุ มก. บางเขน AM.1107 KHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มก.ขอนแก่น AM.1314 KHz. , ภาคเหนือ มก.เชียงใหม่ AM. 61 2 KHz. , ภาคใต้ มก.สงขลา AM.1269 KHz.

โดยมีประเด็นในการเสวนา และ วิทยากร ดังนี้ ประเด็น แนวนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย โดยนายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประเด็น อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่มีผลต่อปริมาณน้ำฝนในไทย โดยดร.วัฒนา กันบัว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ประเด็น การเตรียมความพร้อมและรับมือ”น้ำท่วม” จากระดับชาติถึงชุมชน โดยรศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็น แนวนโยบายการประเมินความเสียหายและการช่วยเหลือประชาชน โดยนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.ณัฐ มาแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม