ตำแหน่งของคุณ Home

“TSE”แจกปันผล0.04บาท/หุ้นขึ้นXD29ก.ย.64

บริษัทไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow