ตำแหน่งของคุณ Home

ร้อยเอ็ดพบป่วยโควิดเพิ่มขึ้น46จากตจว.28ในจว.18ยอดผู้ติดเชื้อสะสม11,551ราย

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 78 ราย กำลังรักษาอยู่ 504 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 100 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 46 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 11,551 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 28 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 18 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยโควิดในครอบครัวชุมน 17 ราย /พบผู้ติดชื้อจากการตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด 1 ราย)ใน 13 อำเภอ ดังนี้

1 . อำเภอสุวรรณภูมิ 1 5 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 7 ราย

ติดเชื้อในพื้นที่จการอยู่ร่วมบ้านเละสัมผัสใกล้ชิดในชุมขน 8 ราย (ต.ทุ่งหลวง 6 ราย/ต.ทุ่งกุลา 1 ราย/ต.ช้างเผือก 1 ราย)

2. อำเภอปทุมรัตต์ 6 ราย เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 5 ราย

-ติดเชื้อในพื้นที่จากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ (ต.ดอกล้ำ 1 ราย)

3. อำเภอจังหาร 5 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย

-ติดเชื้อในพื้นที่จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (ต.ปาฝา 4 ราย)

4. อำเภอธวัชบุรี 4 ราย เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

-ติดเชื้อในพื้นที่จากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ (ต.ไพศาล 2 ราย)

5. อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด (มาจาก จ.ระยอง มีผลตรวจพบเชื้อ ติดต่อขอมารักษา 3 ราย /มาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย)

6. อำเภอเชียงขวัญ 2 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

7.อำเภอโพนทอง 2 ราย เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

8. อำเภอหนองพอก 2 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย ดังนี้ จากตรวจคัดกรองก่อนผ่าตัด (ต.บึงงาม 1 ราย) ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดในชุมชนกับผู้ติดเชื้อ (ต.โคกสว่าง 1 ราย)

9. อำเภออาจสามารถ 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย

10. อำเภอเมยวดี 1 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ มีผลตรวจพบเชื้อโควิด19 ติดต่อขอมารักษา 1 ราย

11. อำเภอเมืองสรวง 1 ราย -ติดเชื้อในพื้นที่จากการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ (ต.หนองหิน 1 ราย)

12. อำเภอเสลภูมิ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สระบุรี มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย

13. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลตรวจพบเชื้อ 1 ราย

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 100 ราย ดังนี้

ผู้เสียชีวิตรายที่ 100 เป็นผู้ป่วยโควิดเพศชาย อายุ 47 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคหลอดเลือดสมอง ที่อยู่ อ.เชียงขวัญ ปัจจัยเสี่ยง มีอาชีพขับรถตู้ที่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 13 กันยายน 2564 เดินทางกลับบ้านที่ อ.เชียงขวัญ และเข้ารับกรรักษาที่ รพ.เชียงขวัญ ด้วยอาการไอ มีเสมหะ หายใจหอบเหนื่อย จึงส่งต่อรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด เก็บตัวอย่างส่งตรวจพบเชื้อโควิด19 วันที่ 15 กันยายน 2564 เสียชีวิต เวลา 06.15 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 16 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow