ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

น.เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะที่เกิดความไม่สงบ

วันที่ 16 ส.ค.ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย จึงขอความร่วมมือมายังสื่อมวลชนที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้

1. ให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
2. สวมใส่เครื่องหมายบอกฝ่าย(ปลอกแขนสื่อมวลชน)
3. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนอยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือเจ้าหน้าที่ณ จุดนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

กองบัญชาการตำรวจนครบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม