ตำแหน่งของคุณ Home

“โมเดอร์นา”ขยายทดลองวัคซีนโควิดในเด็กอายุ5–11ปี

Photo : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า “โมเดอร์นา อิงค์” บริษัทเวชภัณฑ์รายใหม่ในสหรัฐฯ เปิดเผยถึงแผนการขยายการทดลองด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานของโมเดอร์นา ในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 5 – 11 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่า แผนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส อย่างไรก็ตาม ทางโมเดอร์นา ได้ปฏิเสธที่จะระบุถึงจำนวนเด็กที่จะเข้าร่วมการทดลอง

ทั้งนี้ ทางโมเดอร์นา คาดหวังว่า วัคซีนขนานโมเดอร์นา จะได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอฟดีเอ ให้สามารถใช้ฉีดให้แก่เด็กๆ ในช่วงฤดูหนาวของปี 2021 (พ.ศ. 2564) หรือในราวต้นปีหน้า ซึ่งการฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายงานข่าวเผยว่า ก่อนหน้านี้วัคซีนขนานไฟเซอร์ ซึ่งวิจัยพัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์ สหรัฐฯ ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทค เยอรมนี ได้รับการอนุมัติจากเอฟดีเอ ให้ฉีดแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 – 15 ปี ไปแล้วก่อนหน้า

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow