ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

ครบรอบ1ปีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจไซเบอร์

วันที่ 9 ก.ย. 64 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บช.สอท.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีครบรอบ 1 ปีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท.และคณะให้การต้อนรับ

ที่ผ่านมา พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ซึ่งถือเป็นผู้นำองค์กรคนแรก ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ซึ่งได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัย จากอาชญากรรม
ออนไลน์โดยให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน การอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้ดำเนินการในทุกมิติ โดยในมิติด้านการการปราบปราม ได้จับกุมผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระท าความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้ง 5 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การชักชวนหลอกลงทุน การหลอกยืมเงิน หลอกขายของออนไลน์ การซื ้อขายสิ่งของผิด
กฎหมาย การเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน การละเมิดต่อเด็กและสตรี การพนันออนไลน์ รวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติ ในมิติการป้องกัน ได้เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงาน ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน ประสานงาน หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ การสนับสนุน
ฝึกอบรมบุคลากร สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ

นอกจากนี้ แล้วมิติในด้านการให้บริการประชาชน ได้มีการก่อตั้งที่ทำการในส่วนภูมิภาค เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก และรวดเร็ว ศูนย์บริการประชาชนตำรวจไซเบอร์ ที่ให้บริการแบบวันสตอปเซอร์วิส รับแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำคัญ โดยมีศูนย์รวบรวมข้อมูลตำรวจไซเบอร์ หรือศูนย์ 5C ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ และภาคเอกชน และวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน และศูนย์คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1441 บริการประชาชนทุกเครือข่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงด าเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม