ตำแหน่งของคุณ Home อวกาศ

“DITP”ติดปีกแบรนด์ไทยในตลาดการค้าโลกยุคNewNormalจัดIDEALABFESTIVAL2021

การมาถึงของดิจิทัลดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ไปจนถึงภาวะโรคระบาดโควิด -19 ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไป โลกทั้งใบเสมือนไร้พรมแดนโดยมีการค้าออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงพร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและยั่งยืนขึ้น โดยที่ผ่านมาเป็นตัวกลางในการบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการในหลายโครงการ จนมาถึงล่าสุดกับ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ที่พร้อมติดอาวุธเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดการค้าโลกยุค New Normal แข็งแกร่งในตลาดโลก ด้วยองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม

มล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ทำงานคลุกคลีอยู่กับผู้ประกอบการไทยมายาวนาน เปิดเผยว่า ความโดดเด่นของผู้ประกอบการ SMEs ไทยคือ การมีศักยภาพด้านการผลิตที่สามารถต่อยอดได้จากฐานทรัพยากรภายในประเทศ เพียงแต่ในวันที่ตลาดเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจตลาดให้มากขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมีทิศทางและยั่งยืน เรื่องนี้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ และนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ที่ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนำการผลิต’ พร้อมกับผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเป็น ‘Smart Enterprise’ โดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับอาเซียน และเวทีการค้าโลก

“การส่งเสริมเรื่องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมาก โดยที่ผ่านมา กรมได้ทำโครงการ ‘IDEA LAB’ ขึ้นมา หวังจุดประกายแนวคิดใหม่ๆในสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองชัดขึ้น รวมถึงเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ โดยรับสมัครผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการสื่อสารทางการตลาดที่ชัดเจน รวมถึงได้ปรับแนวทางการสร้างแบรนด์ใหม่ (Rebranding) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ซึ่งใน 4 ครั้งที่ผ่านมาเราได้เห็นชัดเจนว่า องค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ กลายเป็นใบเบิกทางที่แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ไทยอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีมานี้มีผู้ประกอบการไทยที่ผ่านโครงการ IDEA LAB จำนวนถึง 78 แบรนด์ ผ่านการบ่มเพาะด้านการสร้างแบรนด์ และปรับภาพลักษณ์แบรนด์ จนได้เข้าร่วมโครงการ Top Thai Brand พร้อมเผยศักยภาพของของตนในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในตลาดอาเซียนด้วยสินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจอย่างมาก หลายแบรนด์ยังกลายเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้า เพื่อสั่งซื้อ และขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในระยะยาวอีกด้วย”

โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมอบองค์ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์ผ่านโครงการ IDEA LAB ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำไปสู่การบ่มเพาะองค์ความรู้ครั้งใหม่ที่เท่าทันยุคมากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการในชื่อ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ โดยได้เปิดรับผู้ประกอบการไทยที่ผ่านโครงการ IDEA LAB ใน 4 ครั้งที่ผ่านมา เข้ามาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ดิจิทัล พร้อมเสริมทักษะต่างๆที่จำเป็นโดยเฉพาะ โดยเป้าหมายของ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ ยังอยู่ที่การนำพาแบรนด์ไทยทั้งหมดจากโครงการ เดินไปสู่เวทีจริงในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 รวมถึงเวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ (Online Business Matching) ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14-16 กันยายน 2564

ทั้งนี้การต่อยอดโครงการ Idea Lab มาสู่ ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกย่างก้าวสำคัญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อบ่มเพาะ เคี่ยวกรำ และนำพาผู้ประกอบการไทยเดินไปอย่างมีทิศทาง เพื่อประสบความสำเร็จบนเวทีโลก โดยเฉพาะเมื่อตลาดการค้าออนไลน์โลกกำลังเติบโตขึ้น

“เราได้นำแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 22 แบรนด์มาบ่มเพาะความรู้ ผ่าน ‘ห้องเรียนการค้า’ ก่อนจะเดินทางไปถึงเวทีจริงในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 รวมถึงเวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ (Online Business Matching) ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 นี้ โดยจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และโปรแกรมในการเจรจาต่อรองการค้ากับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองธุรกิจต่างประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ รวมถึงการ Live Streaming ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมฯ ขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมจำลองการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Role Play) ให้ผู้ประกอบการได้ฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม Online Business Matching ที่จะเกิดขึ้นจริง พร้อมกันนั้นยังได้เพิ่มทักษะการนำเสนอแบรนด์และสินค้าในรูปแบบ ‘Elevator Pitch’ ซึ่งเป็นเทคนิคการนำเสนอแบรนด์หรือสินค้าให้จับใจผู้ฟังในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ให้เกิดการติดตาม การซื้อ หรือการใช้บริการ อันเป็นทักษะการเสนอขั้นสูงที่มีความจำเป็นมากในปัจจุบัน”

โดย IDEA LAB FESTIVAL 2021ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร่วมโครงการจำนวน 22 แบรนด์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินค้าคือ กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าประเภทสุขภาพและความงาม และกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ซึ่งทั้งหมดได้ฝึกฝนในห้องเรียนการค้า ก่อนจะพบกับเวทีจริง โดยในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.00 น. ผู้ประกอบการในโครงการจะได้ร่วม รายการเกมส์โชว์แบบ Live Streaming ทางไทยรัฐ ออนไลน์ ซึ่งจะต้องทำการเสนอขายสินค้าภายในเวลา 2 นาที และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศร่วมเป็น Commentator เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้านั้นๆว่า “ปัง”หรือ “แป้ก”

ส่วนในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. และวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น. จะจัดให้มีเวทีการค้าจริงอีกเวทีหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 22 แบรนด์ นำเสนอขายบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada ผ่านการ Live Streaming กับ KOL ที่มีชื่อเสียงของไทย เพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง ซึ่งการได้นำเสนอขายสินค้าแก่สมาชิกผู้ติดตามในแพลตฟอร์มลาซาด้าจริงในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับสถานการณ์จริง รวมถึงเห็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วย

นอกจากนี้แล้ว ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ยังมาพร้อมเวทีสำคัญอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในโครงการในครั้งนี้ด้วย นั่นคือ เวทีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ Online Business Matching ที่จะเกิดขึ้นจริง ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2564 นี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดประตูบานสำคัญอีกบานหนึ่งสู่การค้าโลก รวมถึงเป็นความหวังที่จะก้าวต่อไปประกาศความสำเร็จบนเวทีโลกของผู้ประกอบการไทยด้วย

มล.คฑาทอง กล่าวอีกว่า ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ ครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ ‘ร้อยเปอร์เซ็นต์’ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรับชม รวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับตนเอง โดยครั้งนี้จัดให้มีการสัมมนาออนไลน์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การสัมมนาหัวข้อเรื่อง การสร้างแบรนด์เพื่อเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยคุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการด้านการตลาดวิจัยและพัฒนาบริษัทอุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการค้าค้าระหว่างประเทศ ,หัวข้อ สูตรสำเร็จการสร้างแบรนด์ด้วยดิจิตัลแพลตฟอร์มในยุค Next Normore โดยคุณแมรี่ อมรรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอริส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของแบรนด์ 4U2 และหัวข้อ “พลิกชีวิต SMEsไทย สร้างโอกาสครั้งใหม่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ” โดยนายเปรมณัช สุวรรณานนท์ (เป๊ก) ดารา-นักแสดง ผู้มีหัวใจสีเขียวกับปลุกปั้น Green Tourism โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ

สำหรับผู้สนใจรับชมกิจกรรมต่างๆ จาก ‘IDEA LAB FESTIVAL 2021’ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, DitpDesign และ YouTube Channel : DitpDesign

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม