ตำแหน่งของคุณ Home

สหกรณ์สงขลาติดตามความก้าวหน้าก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายนอรดีน แจะเล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวิรัตน์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตด้านการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรรรองรับผลผลิตการเกษตร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เงินสนับสนุนและสหกรณ์สมทบ 10 % ซึ่งอยู่ในช่วงงานก่อสร้างงวดที่ 3 (งานโครงสร้างเสาคานรับหลังคา งานพื้นห้องน้ำ ห้องสำนักงาน)งานมีความก้าวหน้าตามงวดงานในสัญญา ซึ่งจากการติดตาม พูดคุยกับช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างและประธานสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด คาดว่างานก่อสร้างสามารถจะแล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด เป็นสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอมีสถานะการดำเนินงานที่เข้มแข็งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพสมาชิกโดยส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น อาทิ ฟักทอง พริก แตงโม แตงกวา ซึ่งหลังจากอาคารรวบรวมเสร็จแล้วจะใช้อาคารเป็นจุดรวบรวมให้พ่อค้าเข้ามารับซื้อซึ่งจะสามารถใช้ต่อรองในเรื่องราคาผลผลิตให้ได้ราคาที่ดีขึ้น ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญ่ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow