ตำแหน่งของคุณ Home

ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดติวเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้นักเรียน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบกับการปรับเปลี่ยนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้เหลือเพียง 4 รอบ ทำให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้ให้เพียงพอต่อการทำคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตามคณะที่ต้องการ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ติวเสริมเติมความรู้ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการทำข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.) การแก้โจทย์ปัญหา พลิกแพลงในรูปแบบต่างๆได้ วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐวัชร์ มหายศนันท์ (ครูณัฐ) อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เจ้าของผลงานเขียนเรื่อง แนวข้อสอบฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ (กสพท.)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/aqYMYZMdyMRF1bCa7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail :distributor@cubook.chula.ac.th

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow