ตำแหน่งของคุณ Home หน้าหนึ่ง

10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี

รายงาน: 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ฟื้นฟูตลาดน้ำวิถีไทย
กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติทั่วประเทศ จากจำนวน 228 ชุมชน ให้เหลือ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ดังนี้
ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ขณะเดียวกันจะยกโมเดล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบนี้ เป็นต้นแบบของการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีศักยภาพมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้วิถีชุมชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นรู้จักนักท่องเที่ยวในวงกว้าง ด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันชื่อ “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ อาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม ที่พักต่างๆ โดยเฟสแรกจะเปิดเส้นทางวัฒนธรรมเที่ยวชุมชน ยลวิถี ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นมานำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกไปเที่ยวตามความสนใจและตามต้องการ

ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวเฟสสอง ฟื้นฟูตลาดน้ำวิถีไทยทั่วประเทศ จากการสำรวจตั้งแต่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับผลกระทบอย่างมาก ได้ตายและสูญหายไปจากวิถีชุมชนหลายแห่ง ดังนั้น วธ.จะฟื้นฟูกลับคืนมา เพราะตลาดน้ำเป็นอัตลัษณ์เสน่ห์ของเมืองไทยที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ โดยจะทำการสำรวจตลาดน้ำทั่วประเทศ ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และคนในพื้นที่ต่างๆ ว่าที่ใดมีความพร้อมที่อยากจะรื้อฟื้นกลับคืนมา
“เมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้ว วธ.จะให้การส่งเสริมสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งช่วยจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว จะเป็นการพยุงฐานรากวิถีชุมชน สร้างรายได้ สร้างอาชีพของชุมชนให้กลับคืนมา” นางยุพา ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม