ตำแหน่งของคุณ Home

บิ๊กโจ๊กลุยเมืองระยองติดตามโครงการRAYONGSAFETYZONE

วันที่ 15 ก.ย.64 ที่ สภ.เมืองระยอง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ 9)ตร.ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองระยอง ภ.จว.ระยอง ภ.2 ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องภายใต้ชื่อโครงการ “ระยองเซฟตี้โซน” (Rayong safety zone) โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 4.3 ตารางกิโลเมตร ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึง และติดตามความคืบหน้าในการ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิ ภาพสูงสุด โดย สภ.เมืองระยองได้นานวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้

1.การติดตั้งระบบกล้อง CCTV ในจุดที่สำคัญ ประกอบด้วย กล้องวิเคราะห์ทะเบียน 7000i จำนวน 4 จุด, กล้องวิเคราะห์ทะเบียน 6000i จำนวน 5 จุด และกล้องมุมมองกว้างเพื่อติดตามและนับจำนวนพร้อมตั้งกฎ 6000i จำนวน 37 จุด รวมทั้งสิ้น 46 จุด,2.จัดทำห้อง CCOC และเชื่อมกล้อง CCTV ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามายังห้องปฏิบัติการ โดยใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผล 3.ใช้ Police 4.0 หรือ ตู้แดง 4.0,4.ใช้แอพพลิเคชั่น POLICE I LERT YOU และ LINE OFFICIAL สภ.เมืองระยอง ในการแจ้งเหตุ และเบาะแสต่างๆ,5.ใช้การฝากบ้านไว้กับตำรวจ 4.0
,6.ติดตั้งระบบ GPS ในรถสายตรวจ,7.ระบบแจ้งเอกสารหารและแจ้งความออนไลน์
,8.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่,9.ใช้พลังงานระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์,10.พบปะ พูดคุยกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และออกตรวจพื้นที่ร่วมกัน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรม ในรูปแบบบรูณาการทุกภาคส่วนโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง “เมืองอัจฉริยะ” นำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow