ตำแหน่งของคุณ Home ยานยนต์

สทน.มอบรางวัลProductChampion“อาหารพื้นถิ่น”เตรียมดันเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. มอบรางวัล Product Champion ให้กับผู้ประกอบการชุมชน รวม 9 ราย พร้อมเตรียมแผนผลักดัน ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชนะเลิศให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี โดยยังคง “คุณค่า” และรักษาไว้ซึ่ง “อัตลักษณ์” ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Product Champion ซึ่งเกิดความร่วมมือระหว่าง สทน.กับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ประกอบด้วย มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ธนบุรี และมรภ.ราชนครินทร์ ในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่น ด้วยการฉายรังสีอาหาร ปี 2564 โดยมีการเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ “อาหารพื้นถิ่น” ในพื้นที่ภาคกลาง 20 จังหวัด เข้าร่วมประกวดโครงการ “Product Champion” ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 179 ผลิตภัณฑ์/156 ผู้ประกอบการ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ คือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

สำหรับผลการประกวดในแต่ละจุดดำเนินการ มีดังนี้ จุดดำเนินการที่ 1 มรภ.พระนครศรีอยุธยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลิตา วิจิตรสุข ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าทรงเครื่อง จ.อุทัยธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวัชระ หินดี ผลิตภัณฑ์ กบแดดเดียว จ.ลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางเพ็ญ วิเศษศักดิ์ ผลิตภัณฑ์ ปลาช่อนแดดเดียว จ.สิงห์บุรี

จุดดำเนินการที่ 2 มรภ.ธนบุรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฉลาด สมบุณยะวิโรจน์ ผลิตภัณฑ์ “อาหารหมักดอง สูตรลดโซเดียมและน้ำตาลต่ำ” กทม. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายนพดล แก้วช่วง ผลิตภัณฑ์ ปลาวงอบแห้ง จ.นนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร ผลิตภัณฑ์ กะปิ จ.สมุทรสาคร

จุดดำเนินการที่ 3 มรภ.ราชนครินทร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ ธนพัฒนากุล ผลิตภัณฑ์ ชากระวาน จ.จันทบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุราวรรณ วงศ์ฟัก ผลิตภัณฑ์ ปลาสลิดแดดเดียว จ.ฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายปกรณ์ ตั้งพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ ข้าวตัง จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการ จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 จะได้รับโล่และใบประกาศ พร้อมสิทธิพิเศษจาก สทน.ในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี หรือเรียกว่า คูปองSMEs Free 20,000 บาท ด้วย

“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยวิธีการฉายรังสี เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้อาหารพื้นถิ่น หรืออาหารพื้นบ้าน เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถือเป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ ซึ่งหลังจากนี้ นักวิจัยของ สทน. จะได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ชนะเลิศ เพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีต่อไป”ผอ.สทน.กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม