ตำแหน่งของคุณ Home กทม

อบรมนวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่FarmManagementRobotDrone

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ร่วมกับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม GIS มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรม ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง “Farm Management Robot, Drone and Mechanize” ตามโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur) แผนงานสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน (T1 Class to work Platform) หลักสูตรการรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave remote sensing) ครั้งที่ 3 โดยมีคุณภาณุ ประภาคมมณเทียน ผู้จัดการแผนกบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมฟาร์ม คุณพรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาฟาร์มและนวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย แก้วแหวน รองคณบดีฝ่ายบริหาร หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับการบรรยายครั้งนี้ ไทยวาฯ ได้นำเสนอองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรมการประยุกต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงพื้นที่ Farm Management Robot Drone และการปลูกมันสำปะหลัง เทคนิคและวิธีการปลูก มาถ่ายทอดให้แก่นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่สนใจร่วมฟังบรรยายจำนวนกว่า 50 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม