ตำแหน่งของคุณ Home กทม

บิ๊กโจ๊กบินลงใต้มอบนโยบายในการบริหารราชการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

วันที่ 19 ต.ค.64 ที่ตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการบริหารราชการงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป 1) และงานสืบสวนสอบสวน (สส 2) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.8 ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ผบก.อก.ภ.8 ผบก.สส.ภ.8 และ ผบก.สพฐ. 8 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจระดับหนัวหน้าสถานีตำรวจ เข้าร่วมเฝ้าฟังการประชุมพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่าในการมอบนโยบายได้สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. ขอให้กำลังพลทุกนาย ยึดถือปฏิบัติตามโอวาทของ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ว่า ภารกิจของผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ คือ การพิทักษ์ ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ การระงับทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตลอดจนการให้บริการต่างๆ โดยให้ระลึกไว้ว่า เป็นภารกิจอันทรงเกียรติ และจงภูมิใจกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรีในหน้าที่นี้2. การขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป 1) ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(ปป) ที่ได้มอบหมายไว้ โดย ผู้ ผบ.ตร.(ปป 1) จะอำนวยการ กับกับดูแลให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารงานสายตรวจจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการประเมินผลการปฏิบัติ ตามที่ ตร. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบแนวทางการทำงานตามหลัก 4 ประการ ตามที่ได้รับมอบหมายในสายงาน (ปป 1) ประกอบด้วย (1) งานยุทธศาสตร์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (2) งานจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (3) งานวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมและระดมกวาดล้างอาชญากรรม และ (4) งานประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม3.การขับเคลื่อนงานสืบสวน (สส 2) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. และพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ให้รับผิดชอบเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่สำคัญในภาพรวมทั้งประเทศ และงานทะเบียนประวัติอาชญากรรม นั้น ในงานด้านสืบสวนสอบสวนขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับกองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และจะต้องมีเกฎฑ์การวัดผลที่ชัดเจน เร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่า ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านงานทะเบียนประวัติอาชญากรรม จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายสืบสวนสอบสวน ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.เมื่อเกิดคดีอุกฉกรรจ์ ดคีสำคัญ คดีน่าสนใจ ให้หัวหน้าสถานีตำรวจรีบรายงานเหตุให้ทราบ ตามระเบียบฯ ที่ได้สั่งการไว้ขอขอบคุณ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.8 ทุกนาย ที่ได้ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของ ตร. ด้วยดีตลอดมา และขอชมเชยมา ณ ที่นี้สวัสดีครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม