ตำแหน่งของคุณ Home กทม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตจีนประจำประเทศไทยน้อมเกล้าๆถวายซิโนฟาร์ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้า ๆ น้อมเกล้า ๆ ถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม