ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ราชกิจจาฯเผยแพร่โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ข้าราชการอัยการ"ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 1,287 ราย ดังนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Your text to link…

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม