ตำแหน่งของคุณ Home กทม

ขนส่งยกระดับป้องกันโควิดในรถโดยสารสาธารณะปชช.ต้องปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด รองรับผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งและที่ยืน ขยายระยะเวลาให้ผู้ให้บริการโดยสารสาธารณะ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ได้ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หยุดให้บริการในช่วงเวลา 23.00 น. – 03.00 น. ตามประกาศข้อกำหนดฯ ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน มีผลถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยต้องมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 100% จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดพื้นที่สาธารณะตลอดทั้งวัน ให้พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสาร ลงทะเบียนเข้าใช้แพลตฟอร์ม “SAVE THAI” และเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ทุกครั้งในการเดินทาง โดยในวันที่ 15 ต.ค. 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดในกำแพงเพชร อุบลราชธานี อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ตรัง บุรีรัมย์ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ลำปาง ชัยนาท อุดรธานี หนองคาย ชุมพร นครพนม ชัยภูมิ ราชบุรี พิษณุโลก พังงา ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ เลย พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ส่วนของการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ กรมการขนส่งทางบกได้นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น การชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ที่ทำการไปรษณีย์ และบริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม