ตำแหน่งของคุณ Home

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่62รายส่วนมากเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง53ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (26 ก.ย.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 53 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 4,149 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 860 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 408 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (อ.อมก๋อย) 16 ราย โรงพยาบาลรัฐ 189 ราย โรงพยาบาลเอกชน 241 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 659 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 159 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 37 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 5 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 8,318 ราย และรักษาหายแล้ว 7,397 ราย ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 601,066 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 165,190 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 74,119 คน คิดเป็นร้อยละ 61.19 และกลุ่มประชาชน18-59 ปี ฉีดแล้ว 361,757 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow