ตำแหน่งของคุณ Home เทคโนโลยี

นายอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

วันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรบริเวณคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 กรณีได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกเป็นปริมาณมาก ในพื้นที่ตำบลสาวร้องไห้ และตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางแก้ไข โดยนายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร มอบหมายให้ นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่และรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา โดยเบื้องต้นได้เตรียมเสริมคันดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายสายใหญ่สุพรรณ3 ต่อไปด้านสถานการณ์น้ำล่าสุดข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง(ชัยนาท) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำอยู่ที่ 2349 ลบ.เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.41 เมตร ท้ายเขื่อน 15.15 เมตร ทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำเจ้าพระยาที่สถานีชลมาตร C7A สำนักชลประทานที่ 12 หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำอยู่ที่ 7.80 เมตร/รทก.(รทก.-ระดับน้ำทะเลปานกลาง)จากระดับตลิ่ง 10 เมตร/รทก.น้ำไหลผ่าน 2056 ลบ.เมตร/วินาที โดยจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมไปแล้ว 2 อำเภอคือ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก และต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 50-100 ซม.ใน 1-2 วันนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม