ตำแหน่งของคุณ Home

มณฑลทหารบกที่39ส่งจิตอาสาภัยพิบัติออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง

มณฑลทหารบกที่ 39 ส่งจิตอาสาภัยพิบัติ ชุดบรรเทาสาธารณภัย ยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง ร่วมกับ ปภ.พิษณุโลก ทหารรบพิเศษที่ 4 เร่งกำจัดเศษวัชพืชเปิดทางน้ำไหลคลองชมพู ประสานงานเตรียมตั้งครัวประกอบอาหาร พื้นที่อพยพหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อ 25 ก.ย.64 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑบทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ออกช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอเนินมะปราง โดยได้นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และทหารจิตอาสาภัยพิบัติ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง เปิดเส้นทางน้ำคลองชมพูเพื่อเพิ่มการ ระบายน้ำ ไม่ให้ล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร หมู่ 1 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกนอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นายอำเภอเนินมะปราง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , และกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 นำรถแบ๊กโฮ ตักสิ่งกีดขวางทางน้ำ สะพานบางหมัน หมู่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเร่งการระบายน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์ทั่วไประดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตลอดทั้งวันพร้อมกันนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายปรีชาลักษณ์ อภิรัฐเอกกุญช์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน ลงพื้นที่ ตำบลชมพู อำเถอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ พบว่าน้ำในคลองชมพู มีระดับสูงเกินระดับวิกฤตและมีการอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านชมพูมาพักอาศัยอยู่ในวัดชมพู จึงได้ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลที่วัดชมพู ตำบลชมพู และ ประสานรถครัวประกอบอาหาร จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงเย็นของวันที่ 25 กันยายน 2564 นี้ รวมถึงประสาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอรับการสนับสนุนมุ้งสำหรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัย ตลอดจนประสานรถแบ็คโฮจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู กำจัดวัชพืชเศษสวะบริเวณใต้สะพานวังหมัน เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวกขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow